Γράψου στο Newsletter για να λαμβάνεις στο mail σου ιδέες, έμπνευση και τις τελευταίες μας προσφορές. Δεν θα είμαστε πολύ ενοχλητικοί, το υποσχόμαστε!

www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

New feature: Workflows (en-GB)

Workflows manage the stages your articles must go through until they are published.

The component to manage workflows is not enabled by default.

To see the workflow that we have provided with the sample data, you first need to enable this functionality.

  1. Access the administration area
  2. From 'Content' > 'Articles' > 'Options' > 'Integration' tab set 'Enable workflow' to 'Yes'
  3. Save changes

Now when you access 'Content' again you will see the section 'Workflows'.

When you edit an article you will also see the new transitions for articles related to workflows.

  • About the Author (en-GB): Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Discover the theme of your next party or create your new design with us!